Sprawy rodzinne:

– rozwód
– kontakty z dzieckiem
– egzekucja kontaktów
– alimenty
– podział majątku
– sprawy karne małoletnich (demoralizacja małoletniego, małoletni ofiarą przestępstwa)
– ustalenie ojcostwa, nadanie dziecku nazwiska
– przymusowe leczenie odwykowe
– ubezwłasnowolnienie
– przymusowe leczenie psychiatryczne, umieszczenie w DPS