Sprawy spadkowe:

– stwierdzenie nabycia spadku (z ustawy i z testamentu)
– nieważność testamentu
– o zachowek
– dział spadku

Sprawy dotyczące nieruchomości:

– zasiedzenie
– droga konieczna
– zniesienie współwłasności
– ochrona posiadania
– rozgraniczenie
– pomoc prawna przy kontraktach notarialnych dotyczących nieruchomości
– ustanowienie służebności