Czy dziecko może nabyć bądź odrzucić spadek?

Czy małoletni może odziedziczyć spadek? Tak może. Czy małoletni może odrzucić spadek? Tak może. Wszystko wydaje się proste i jasne, lecz przed złożeniem przez rodziców dziecka oświadczenia odpowiedniej treści należy uzyskać stosowne zezwolenie.
Zasadą jednak jest, że małoletni nie może zostać pozbawiony prawa do spadku, dlatego też okoliczności konkretnej sprawy wymagają analizy jaką decyzję należy podjąć dla dobra dziecka.