Jak skutecznie dochodzić należności z niezapłaconej faktury?

Wiele osób dzisiaj prowadzi własną działalność gospodarczą i ma problemy ze ściągnięciem należności za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Pomimo pisemnego wezwania do zapłaty kontrahent nadal nie zapłacił należności z faktury. Czujesz się oszukany i zastanawiasz się co zrobić w takiej sytuacji. Czy uzyskany tytuł egzekucyjny daje Ci gwarancję odzyskania należności? Czy wybór rodzaju postępowania wpływa na czas wydania orzeczenia bądź skutki jakie wywołuje? Warto rozważyć te aspekty.