Sprawy cywilne:

– analiza umów
– sporządzanie umów
– pozwy o zapłatę
– pozwy o unieważnienie umowy
– pozwy o niewykonanie umowy/ nienależyte wykonanie umowy
– pozwy przeciwko dłużnikom ( o ochronę wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika)
– pozwy o pozbawienie tytułów egzekucyjnych wykonalności
– przygotowanie wezwań do zapłaty
– sporządzanie wniosków o egzekucję do komornika
– udzielanie porad prawnych przy zawieraniu kontraktów notarialnych
– dochodzenie roszczeń z umów ubezpieczenia
– dochodzenie roszczeń z wypadków komunikacyjnych (odszkodowanie/zadośćuczynienie)
– pozwy o rozwiązanie umowy dożywocia/darowizny
– dochodzenie roszczeń za wady rzeczy sprzedanej
– pozwy o ochronę dóbr osobistych
– sprawy o bezumowne korzystanie z rzeczy
– reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

– o ustalenie treści stosunku pracy (warunków umowy)
– o zapłatę wynagrodzenia
– odwołanie od wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę
– o mobbing
– przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego
– odwołania od decyzji ZUS

Kiedy mówimy o sprawach cywilnych?

Kupiłeś przedmiot, który świetnie prezentował się na zdjęciu w sieci, ale w rzeczywistości okazał się wadliwy i niezdatny do użytku? Masz do podpisania ważną umowę, lecz skomplikowany język prawny nie pozwala Ci zbyt wiele z niej zrozumieć?

Miałeś poważny wypadek komunikacyjny, a Twoje pisma o odszkodowanie niezmiennie spotykają się z odmowami? To są właśnie sprawy cywilne. To są właśnie sprawy dla dobrego adwokata.

(Nie)błahe sprawy

Sprawy opisane powyżej spotykają nas stosunkowo często. W wielu przypadkach machniemy na nie ręką, bo zwyczajnie szkoda nam czasu i energii na żmudny proces wypełniania formularzy, tworzenia stosownych pism czy analizowania akapit po akapicie wielostronicowych umów.

Czasem rzeczywiście gra nie jest warta przysłowiowej świeczki, jednak w wielu przypadkach naprawdę zależy nam na odzyskaniu pieniędzy lub uzyskaniu fachowej porady. Wówczas, zamiast łamać sobie głowę na przepisach prawa, lepiej od razu zwrócić się do adwokata.

Nie tak się umawialiśmy…

Sprawy z zakresu prawa cywilnego w większości przypadków toczą się wokół wszelkiego rodzaju umów. Czy chodzi o umowę kupna-sprzedaży, czy umowę na wykonanie usług – już podczas jej tworzenia należy wziąć pod uwagę rozmaite aspekty prawne, aby jak najlepiej zabezpieczyć się na przyszłość.

Tworzenie umów nie jest sprawą łatwą, ale… nie ma nic prostszego niż zlecenie tego zadania adwokatowi. Natomiast jeśli już podpisaliśmy umowę, ale orientujemy się, że jest ona dla nas niekorzystna, zamiast załamywać ręce, lepiej poszukajmy fachowej pomocy prawnej – są przypadki, gdy umowę można unieważnić. I ostatnia sprawa – pomimo doskonale sporządzonej i podpisanej umowy – jedna ze stron nie wywiązała się z niej lub zrobiła to, w naszym odczuciu, nienależycie? Zdarza się to (zbyt) często podczas budowy domu bądź remontu mieszkania. Wtedy również powinieneś odważyć się dochodzić swoich praw. Jak? Z pomocą doświadczonego adwokata.

Postępowanie sądowe

W sprawach cywilnych, podobnie jak w przypadku spraw karnych, toczy się postępowanie sądowe. Postępowanie cywilne może odbywać się w trybie procesowym lub nieprocesowym. Od tego zależy czy mamy do czynienia z powodem i pozwanym czy z uczestnikami postępowania, czy żądanie strony będzie określane mianem powództwa czy jedynie wniosku, a także czy w sprawie zapadnie wyrok czy też postanowienie. Jednak niezależnie od tego w jakim trybie toczyć się będzie postępowanie – dobry adwokat będzie reprezentował swojego Klienta na każdym jego etapie.