Sprawy karne:

– bójka i pobicie
– uszkodzenie ciała
– błędy medyczne
– wypadki komunikacyjne
– wykroczenia drogowe
– jazda w stanie nietrzeźwości
– stalking/nękanie
– znęcanie psychiczne/ fizyczne
– groźby (uszkodzenia ciała/mienia)
– doprowadzenie do obcowania płciowego/innej czynności seksualnej wbrew woli pokrzywdzonego
– zniesławienie/pomówienie
– oszustwo (brak zapłaty za wykonaną usługę, oszustwo finansowe)
– fałszerstwo dokumentów
– kradzież
– uszkodzenie mienia
– sprawy narkotykowe
– dozór elektroniczny
– o zarządzenie wykonania kary
– o zamianę kary
– o warunkowe przedterminowe zwolnienie
– o pozbawienie wierzyciela majątku przez dłużnika
– prowadzę sprawy karne dorosłych i małoletnich
– występuję jako obrońca sprawców i pełnomocnik pokrzywdzonych
– uczestniczę w czynnościach przed Policją, Prokuraturą, Sądem
– biorę udział w czynnościach z podejrzanym przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu

Zgodnie z przepisami prawa karnego, sprawy karne można określić jako sprawy dotyczące czynów zabronionych pod groźbą kary kryminalnej. Są to między innymi sprawy dotyczące kradzieży, uszkodzenia mienia, błędów medycznych, znęcania, stalkingu, gróźb karalnych czy uszkodzeń ciała w wyniku pobicia lub wypadku komunikacyjnego. Wydawać by się mogło, że powyższe sytuacje zawsze dotykają kogoś innego – nie nas, dopóki… rzeczywiście nie staną się naszym udziałem.

Czy wiesz, jakie masz prawa?

W sprawach karnych wyróżniamy postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie sądowe. Pomoc adwokata staje się niezbędna już od samego początku, a kończy się dopiero w momencie ogłoszenia wyroku przez Sąd. Dlaczego? Adwokat nie tylko pilnuje interesów swojego klienta ale także ma stosowną wiedzę i uprawnienia do tego, aby kontrolować prawidłowość kroków i procedur podejmowanych przez organy ścigania, takie jak policja i prokurator. Osoba zatrzymana lub pokrzywdzona najczęściej nie dysponuje znajomością prawa na tyle, aby ocenić, czy podejmowane wobec niej działania są zgodne z obowiązującym prawem. Adwokat – jak najbardziej. Ponadto, jedynie prawnik może chłodno i obiektywnie ocenić sytuację, w której znalazł się jego Klient. On sam, kierowany niewątpliwie burzliwymi emocjami, jakie towarzyszą oskarżonemu, podejrzanemu, czy też pokrzywdzonemu – nie jest do tego zdolny.

Podejrzany

Jako adwokat z Nowego Sącza o wieloletnim doświadczeniu w praktyce prawniczej często podejmuję się obrony osób podejrzanych lub oskarżonych. W tych sprawach zawsze przyświeca mi jeden z zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który mówi, że „każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu”. Towarzyszę Klientom we wszystkich przesłuchaniach oraz czynnościach prowadzonych z ich udziałem podczas postępowania przygotowawczego, a także zajmuję się tworzeniem wszelkiego rodzaju pism procesowych. Następnie, reprezentuję ich podczas postępowania sądowego i na sali sądowej – aż do ogłoszenia ostatecznego wyroku.

Pokrzywdzony

Jeśli jesteś ofiarą oszustwa, kradzieży, pobicia czy obcowania płciowego wbrew woli i szukasz dobrego prawnika w Nowym Sączu, wezmę Cię pod moje skrzydła. Zaufaj wiedzy, znajomości przepisów kodeksu karnego i doświadczeniu, jakie udało mi się zgromadzić przez lata działalności. Jako pełnomocnik pokrzywdzonych informuję ich o wszystkich posiadanych przez nich prawach na każdym etapie postępowania. Jestem reprezentantem ich interesów aż do momentu ogłoszenia wyroku przez Sąd. Moim głównym celem jest satysfakcja i poczucie zadośćuczynienia osoby pokrzywdzonej. Walczę o to od momentu pierwszego spotkania z Klientem, aż do – jak najkorzystniejszego – zakończenia sprawy.

Adwokat – Nowy Sącz

Szukasz dobrego prawnika w Nowym Sączu? Jesteś we właściwym miejscu. Poprowadzę Twoją sprawę na najwyższym poziomie prawniczego profesjonalizmu. Wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w kancelarii adwokackiej a także nieustannie poszerzaną wiedzę z zakresu prawa karnego, szybko i skutecznie doprowadzam sprawy do końca. Szczęśliwego końca.