Sprawy spadkowe:

– stwierdzenie spadku na podstawie ustawy/ na podstawie testamentu
– stwierdzenie przedmiotu zapisu windykacyjnego
– odrzucenie spadku (małoletni/osoba pełnoletnia)
– podważanie testamentu
– podział majątku spadkowego

Sprawy dotyczące nieruchomości:

– zasiedzenie
– uwłaszczenie
– rozgraniczenie
– ustanowienie służebności drogi koniecznej/ służebności przesyłu
– ochrona własności / posiadania
– odwołanie darowizny
– zarząd nieruchomością wspólną
– wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
– zniesienie współwłasności
– pomoc prawna przy sporządzaniu kontaktów notarialnych dotyczących nieruchomości
   (darowizna, dożywocie, przeniesienie własności, podział majątku i inne )