Czy możliwe jest uzyskanie alimentów w trakcie małżeństwa?

W obecnych czasach wiele małżeństw żyje w separacji faktycznej. Wydawać by się mogło, że to osobne życie dwojga ludzi w innych miejscach których już praktycznie nic nie łączy, jednakże wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami że małżonkowie przez lata zamieszkują po jednym dachem. Formalnie nie został orzeczony rozwód, ale wygasły wszystkie więzi małżeńskie. Zastanawiamy się, czy w takiej sytuacji możemy liczyć na pomoc finansową małżonka, w tym na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych (pokrycie opłat za media, wyżywienie, leczenie). Ustawodawca zagwarantował obowiązek alimentacyjny małżonków również w takich sytuacjach. Istotne znaczenie dla oceny czy należą się alimenty ma właściwie sporządzone pismo, a także przesłuchanie na rozprawie.