Nie jesteś pewny czy jesteś ojcem dziecka … o czym warto wiedzieć

Polski ustawodawca przyjął zasadę, że ojcem dziecka jest mąż matki dziecka.

A zatem nawet gdy jesteś pewien, że to nie twoje dziecko, jeśli nie podejmiesz kroków prawnych będziesz musiał utrzymywać to dziecko, a ono będzie nosiło twoje nazwisko i będzie po tobie dziedziczyło. Co zatem zrobić aby się zabezpieczyć przed tymi konsekwencjami, zakładając że masz pewność, że to nie twoje dziecko (nie wnikając w jaki sposób się o tym dowiedziałeś).
Ustawodawca wskazał termin 6 – miesięczny od urodzenia dziecka, ale zdarza się, że dopiero po kilku latach ten fakt zostaje ujawniony. W takiej sytuacji sprawa się jeszcze bardziej komplikuje. Podobnie problemy narastają gdy w czasie wyczekiwania na dziecko małżonkowie są już w trakcie sprawy o rozwód. Delikatność i rozwaga w podejmowaniu jakichkolwiek działań faktycznych i prawnych jest tutaj najważniejsza. Problemy mnożą się gdy zastanowimy się jak realizować kontakty z tym dzieckiem, bądź jak takie działania będą ocenione w sytuacji gdy podejrzenia o pochodzenie dziecka ze związku pozamałżeńskiego nie potwierdza się.

Warto skorzystać z pomocy adwokata, aby nie popełnić błędów które wywołają nieodwracalne konsekwencje prawne.