Wypadek w pracy – niezbędnik

Często słyszymy lub czytamy, że pracodawca ma zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. A co to oznacza w praktyce ?… Warto się zastanowić czy sposób w jaki wykonujemy pracę, niejednokrotnie pod presją czasu, chroni nas przez wypadkami w pracy. Czy zdarza się nam „wykonywać pracę na skróty”, w sposób uproszczony, pozwalający zaoszczędzić czas ?
Pewnego dnia dochodzi do wypadku przy pracy i wtedy nasze życie się komplikuje, a pracodawca nie zawsze jest nam pomocy. Nie tylko nie wspiera nas finansowo ale dokumenty pochodzące od pracodawcy, które stanowią podstawę ustalenia okoliczności wypadku wskazują na niewłaściwe wykonywanie pracy przez pracownika. Zapisy protokołu powypadkowego są analizowane następnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a świadczenia które moglibyśmy otrzymać w tej sytuacji są wypłacane w niepełnym wymiarze.

Pracownik może odmówić świadczenia pracy która nie zapewnia mu bezpiecznych warunków jej wykonywania, ale w praktyce to się nie zdarza. Natomiast konsekwencje finansowe pózniej ponosi przede wszystkim pracownik, który zazwyczaj nie ma wiedzy jak ważny wpływ na jego prawa do świadczeń mają dokumenty powypadkowe.
Zastanów się czy jesteś świadomy tych konekwencji …